Công Nghệ - Codosa Holding
Công nghệ - Codosa Holding
công nghệ - codosaholding công nghệ - codosaholding công nghệ - codosaholding công nghệ - codosaholding
công Nghệ - codosa Holding

Codosa Tech là một trong những công ty Việt Nam tiên phong tích hợp thành công giải pháp công nghệ 4.0 vào các hoạt động quản lý & kinh doanh của doanh nghiệp, hướng tới cung cấp mọi dịch vụ trực tuyến ở cấp độ cao nhất, bảo mật tốt nhất, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Công nghệ Blockchain: ứng dụng trong các hoạt động tài chính ( nạp tiền, chuyển tiền, rút tiền), giao dịch bất động sản, du lịch, ...

Hợp đồng thông minh - Smart Contract: ứng dụng cho hoạt động mua bán, cho thuê bất động sản, giao dịch tài chính trở nên minh bạch mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người.

Big Data: thu thập dữ liệu lớn để phân tích hành vi tiêu dùng phục vụ cho hoạt động marketing & chăm sóc khách hàng theo hướng đúng đối tượng, đúng mục tiêu.

AI - Trí thông minh nhân tạo: khả năng vượt trội của hệ thống thông minh trong việc sử dụng dữ liệu logic để phục vụ đúng nhu cầu của từng khách hàng khi sử dụng ứng dụng.

Smart Recommend System - Hệ thống gợi ý tiêu dùng thông minh: phân tích và dự đoán thành công sở thích thói quen tiêu dùng nhằm tối ưu hóa khả năng mua sắm của khách hàng.