cổ phiếu

Cổ đông - Cổ phiếu - Codosa Holding Cổ đông - Cổ phiếu - Codosa Holding
Cổ đông - Cổ phiếu - Codosa Holding

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau, gọi là cổ phần. Người mua cổ phần là cổ đông.

Môi cổ đông được cấp một giấy chứng nhận để xác nhận quyền sở hữu của cổ đông với công ty cổ phần.

Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.

Kiếm lợi nhuận từ sở hữu cổ phiếu

Có 2 cách mà bạn có thể thu được lợi nhuận từ việc sở hữu cổ phiếu.

Lợi nhuận từ cổ tức tiền

Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được doanh nghiệp chia cho cổ đông, sau khi đã trích lập xong các quỹ theo quy định.

Việc chia cổ tức sẽ theo thời gian quy định quy chế tài chính của công ty.

Lợi nhuận từ chênh lệch giá cổ phiếu

Về thực tế khi doanh nghiệp phát triển thì lúc đó là bạn: “Mua cổ phiếu với giá thấp, và bán cổ phiếu với giá cao”.

Lợi nhuận bạn thu được sẽ là khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Giấy chứng nhận cổ phiếu

Kiếm lợi nhuận từ sở hữu trái phiếu

Thu nhập từ trái phiếu là tiền lãi, khoản thu cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Trái phiếu mang tính ổn định vầ có lãi suát cao hơn so với tiền gửi ngân hàng.

Thời gian hoàn trả vốn (trái phiếu không chuyển đổi) và trả lãi 1-3 năm.

Chuyển đổi sang cổ phiếu được chiết khấu từ 20% giá trị cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi (áp dụng cho trái phiếu chuyển đổi)

Lưu ý: sau thời gian trái phiếu hết hạn 30 ngày các nhà đầu tư phải đến công ty thanh lý hợp đồng trả lại trái phiếu không chuyển đổi cho công ty và nhận lại vốn đầu tư của mình đã ký kết. Nếu hết thời gian quy định mà không trả lại trái phiếu thì trái phiếu đó sẽ không còn giá trị quy đổi.
Giấy chứng nhận trái phiếu

Trái phiếu

Trái phiếu - Codosa Holding Trái phiếu - Codosa Holding
Cổ đông - Cổ phiếu - Codosa Holding

Tương tự gửi tiết kiệm ngân hàng, khi mua trái phiếu doanh nghiệp tức là bạn đang cho doanh nghiệp vay một khoản tiền đến một ngày được xác định trước được gọi là ngày đáo hạn.

Nghĩa vụ của công ty phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ trái phiếu (người cho vay) một khoản tiền xác định (tiền lãi).

Sàn giao dịch - Codosa Holding Sàn giao dịch - Codosa Holding Sàn giao dịch - Codosa Holding
Sàn giao dịch - Codosa Holding

Sàn Giao dịch

Cổ phiếu nội bộ

Codosa Holding tiên phong ứng dụng công nghệ Blockchain hỗ trợ cho các cổ đông quản lý cổ phiếu, trái phiếu của mình trên nền tảng Web & App công nghệ để có thể dễ dàng thực hiện các quyền lợi hợp pháp với việc sở hữu cổ phiếu, trái phiếu: nhận cổ tức, lãi trái phếu, chuyển nhượng, tặng, cho, thừa kế, tính thanh khoản .... chỉ bằng 1 CHẠM.