Tìm công việc phù hợp với bạn

LẬP TRÌNH VIÊN BLOCKCHAIN

KCN Phần mềm ĐH Quốc Gia TP.HCM - Đường Võ Trường Toản, Kp 6, Linh Trung, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tin: 24/07/2021

MOBILE APP DEVELOPER

KCN Phần mềm ĐH Quốc Gia TP.HCM - Đường Võ Trường Toản, Kp 6, Linh Trung, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tin: 26/07/2021

LẬP TRÌNH VIÊN FRONT-END

KCN Phần mềm ĐH Quốc Gia TP.HCM - Đường Võ Trường Toản, Kp 6, Linh Trung, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tin: 26/07/2021

LẬP TRÌNH VIÊN BACK-END

KCN Phần mềm ĐH Quốc Gia TP.HCM - Đường Võ Trường Toản, Kp 6, Linh Trung, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tin: 25/07/2021

VÌ SAO LẠI CHỌN CODOSA HOLDING

MỞ RỘNG KIẾN THỨC
CẢI THIỆN THU NHẬP
KHÔNG NGỪNG THỬ THÁCH
TRAU DỒI KINH NGHIỆM
MÔ HÌNH CHUYÊN NGHIỆP
VĂN HÓA ĐA DẠNG