image

LẬP TRÌNH VIÊN BLOCKCHAIN

Liên hệ phỏng vấn ngay: (+84) 931410031 (CEO Nguyễn Vĩnh Khiêm) Địa chỉ: Khu Công nghệ Phần mềm, đường Võ Trường Toản, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM.

image

MOBILE APP DEVELOPER

Liên hệ phỏng vấn ngay: (+84) 931410031 (CEO Nguyễn Vĩnh Khiêm) Địa chỉ: Khu Công nghệ Phần mềm, đường Võ Trường Toản, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM.

image

LẬP TRÌNH VIÊN FRONT-END

Liên hệ phỏng vấn ngay: (+84) 931410031 (CEO Nguyễn Vĩnh Khiêm) Địa chỉ: Khu Công nghệ Phần mềm, đường Võ Trường Toản, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM.

image

Tạo Một Trang Web Tuyệt Vời!

Codosa News là chủ đề Tin tức, Tạp chí và Blog WordPress mạnh mẽ cho người tạo nội dung chuyên nghiệp.

Get Started

Liên lạc với chúng tôi

ads

Tin Tức Hàng Đầu

ads