Hệ sinh thái - siêu ứng dụng - công nghệ phần mềm Hệ sinh thái - siêu ứng dụng - công nghệ phần mềm
Hệ sinh thái - siêu ứng dụng - công nghệ phần mềm
Công nghệ phần mềm

Nghiên cứu & phát triển các ứng dụng công nghệ phục vụ hệ sinh thái của Codosa Holding

Hợp tác phát triển các sản phẩm phần mềm công nghệ cho các đối tác trong nước & quốc tế.

Siêu ứng dụng

Thông minh Hệ sinh thái - siêu ứng dụng thông minh
Hệ sinh thái - siêu ứng dụng - thương mại điện tử Hệ sinh thái - siêu ứng dụng - thương mại điện tử
Hệ sinh thái - siêu ứng dụng - thương mại điện tử
Thương mại điện tử

Cash back - Sum Việt

Flash Sale

Mua theo nhóm

Hệ sinh thái - siêu ứng dụng - Tài chính Hệ sinh thái - siêu ứng dụng - Tài chính
Hệ sinh thái - siêu ứng dụng - Tài chính
Tài chính

Bảo hiểm công nghệ

Cầm đồ P2P

Vay tiêu dùng P2P

Ví điện tử

Quỹ đầu tư start up công nghệ

Hệ sinh thái - siêu ứng dụng - Bất động sản Hệ sinh thái - siêu ứng dụng - Bất động sản
Hệ sinh thái - siêu ứng dụng - Bất động sản
Bất động sản

Ứng dụng bất động sản công nghệ

Ứng dụng quản lý bất động sản cho thuê

Hệ sinh thái - siêu ứng dụng - Du lịch Hệ sinh thái - siêu ứng dụng - Du lịch
Hệ sinh thái - siêu ứng dụng - Du lịch
Du lịch

Khách sạn, Resort, Nhà hàng

Tour trong nước & Quốc tế

Vé máy bay